Z okazji wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI na niektórych domach pojawiły się flagi Bawarii. Wywieszają je na swoich posesjach Bambrzy, czyli Bawarzy poznańscy. Ta przybyła w XVIII wieku z Bambergu (stąd ich nazwa) i okolic mniejszość jest tradycyjnie bardzo katolicka i konserwatywna i patriotyczna. Wielu Bambrów brało udział w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. To właśnie dzięki ich pracowitości Poznań uzyskał status miasta gospodarnego i zasobnego. Większość mieszkańców Poznania ma, większą lub mniejszą, domieszkę krwi bawarskiej. W ostatnich latach dzięki pracy pani profesor Marii Paradowskiej, która bada historię Bambrów i publikuje ją w kolejnych wydaniach swojej książki: „Bambrzy. Mieszkańcy dawnych wsi miasta Poznania” ta grupa narodowościowa zaczyna przyznawać się do swojej tożsamości, założyła stowarzyszenie i własnym sumptem wybudowała Muzeum Bambrów Poznańskich. Piszący te słowa jest klasycznym Bambrem, czyli Bawarem poznańskim.

Mariusz Waszak

Pobierz plik zawierający artykuł